wijk en zonne-energie

Energietransitie

De energietransitie gaat sneller als de samenleving betrokken is bij de planning en het besluitvormingsproces.

Publicaties