Blij rennende koeien in wei

Voortgang Voedseltransitie

Main content

2017

Bij de start van de tafel in 2017 kwamen vooral de thema’s Korte Ketens en Gezonde Voeding naar voren. Gedurende 2017 was er ook nauw contact met de Transitiecoalitie Voedsel. Die heeft een netwerk van 120 deelnemende organisaties om de Voedseltransitie te versnellen. Besloten werd om de leden van de werkgroep Korte Keten direct deel te laten nemen aan de tafelbijeenkomsten.

In het najaar van 2017 werden de volgende zes projectvoorstellen ondersteund met procesfinanciering vanuit de tafel:

 • De Korte Keten Coalitie (trekker: ZLTO)
 • Restaurants van morgen (Stichting Natuur en Milieu)
 • De bewuste streekvoedselconsument’ (Aeres Hogschool)
 • Onderzoek Korte Ketens, POP-3-gelden en Gemeenschappelijk Landbouw Beleid
 • Korte ketens (WUR)
 • Samenwerken aan duurzaam en gezond voedsel in Haarlemmermeer’ (Stichting NMCX Haarlemmermeer)

2018

Tijdens de tafelbijeenkomsten in het eerste half jaar 2018 werd het aantal thema’s uitgebreid: naast 'Gezonde Voeding' en 'Korte Ketens’ pitchten deelnemers projectideeën op het gebied van: eiwittransitie, eigentijds eigendom en grondgebruik, duurzame supermarkten, natuurinclusief ondernemen/landbouw.

Uiteindelijk zijn in 2018 7 projectvoorstellen gehonoreerd.

 • Superlijst (Transitiecoalitie Voedsel),
 • BB4F (Stichting Burgers & Boeren for Food),
 • Werkgroep Eigentijds eigendom (Grondgebruik).
 • Kennis delen voor het versnellen van de Voedseltransitie (Transitiecoalitie Voedsel)
 • Stimuleren gezonde voeding en leefstijl in achterstandswijken (Transitiecoalitie Voedsel)
 • Korte Keten Coalitie-2 (zLTO)
 • Restaurants van morgen - 2

2019

In november 2018 besprak de meedenkgroep van de tafel Voedsel het inrichtingsproces van de Voedseltafel voor de komende 2 jaar. De resultaten worden nu uitgewerkt.