Werkschrift Goed Werk

Het werkschrift: Goed werk in duurzaamheidstransities

Main content

Als je aan duurzaamheidstransities werkt, zoals de energietransitie, dan waren er vast situaties waarin je even niet meer wist hoe te handelen. Situaties waarin je het niet eens was met elkaar over wat te doen. Of situaties waarin je onder druk van het moment een keuze maakte, en waarvan je je na afloop afvroeg: heb ik dit nu goed gedaan?

Professionals gefaciliteerd

Het programma DuurzaamDoor faciliteert professionals om van duurzaamheidstransities een succes te maken. Het programma helpt mensen in hun samenwerking rond die ingewikkelde transitieopgaven. De vraagstukken die voorliggen in de duurzaamheidstransities vragen om co-creatie, omdat meerdere perspectieven nodig zijn om tot gezamenlijke en toekomstbestendige oplossingen te komen. DuurzaamDoor ondersteunt op allerlei manieren. Eén daarvan is het werken met 'kritische' situaties en beelden van goed werk.

Geen standaarden

Waar gaat dit in de kern om? Kortgezegd: we komen allemaal in situaties terecht waarvoor geen standaardoplossingen zijn. Waar de betrokkenen verschillend tegen aankijken en waar de spanning soms flink kan oplopen. Dat vraagt om het maken van een goede afweging: wat vind ik - of vinden wij - nu goed werk in deze situatie? Beter worden in het herkennen van deze kritische situaties, lezen wat anderen deden en waarom en nadenken over welke afweging je zelf wilt maken, helpt bij het werken aan transitieopgaven.

Werkschrift Goed werk

In het werkschrift ‘Goed werk in duurzaamheidstransities’ laten we zien hoe deze insteek werkt. Het is een aanpak-in-ontwikkeling, die op dit moment op allerlei plekken wordt uitgeprobeerd en verbeterd. Onder andere bij de rijksinspecties, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, diverse provincies, in de zorg en het onderwijs. Hierbij hebben we dankbaar gebruik gemaakt van het gedachtegoed en de ervaring van Manon Ruijters. Zij is hoogleraar aan de Vrije Universiteit, lector aan Aeres Hogeschool Wageningen en partner van Good Work Company. Onderzoek naar en begeleiding bij het komen tot ’goed werk’ zijn kernen van haar werk.

Work-in-progress

Het werkschrift 'Goed werk in duurzaamheidstransities’ is een werkschrift omdat het work-in-progress is. Dat betekent dat we nog volop bezig zijn met de ontwikkeling van beelden van nieuwe rollen of nieuwe kritische situaties. Maar ook de handreikingen voor gesprekken ontwikkelen we verder. Daarvoor werken we graag verder met mensen die geïnteresseerd zijn in deze methode of ideeën hebben erover. En het betekent ook dat er nog meer werkschriften volgen de komende jaren.“

Meer weten?

Wil je meer weten over DuurzaamDoor? Bekijk dan de pagina Over DuurzaamDoor.