Zeeuwse praktijk omgevingsvisie

Zeeuwse aanpak Circulaire economie: 'Van gebouw naar gebied'

Main content

Elk land levert zijn bijdrage aan SDG’s (Sustainable Development Goals). Ook Nederland heeft hiervoor nationaal beleid opgezet en per provincie en gemeente wordt gewerkt aan de realisatie van de doelen. Nederland circulair is onze bijdrage aan de duurzame ontwikkeling (SDG’s), waar Zeeland een vertaling heeft gemaakt hoe te komen tot een Circulaire Economie.

De Zeeuwse Aanpak

De Zeeuwse Aanpak, om te komen tot een Circulaire Economie, is gericht op drie pijlers: Circulaire Verdienmodellen, Biobased Economy en Hergebruik van grondstoffen. In het document ‘Bouwsteen voor de Zeeuwse omgevingsvisie’ is te lezen hoe de aanpak tot nu toe verloopt, wat er goed gaat, wat er beter kan en welke ambities er nog liggen.

Netwerken

Naast de Provincie Zeeland zelf is de Zeeuwse Milieufederatie actief (Living Lab circulaire economie) en ook ‘Impuls’ is er sterk bij betrokken. De provincie Zeeland heeft verschillende praktijken georganiseerd om zo vorm te geven aan het opgestelde beleid, ze heeft netwerken opgebouwd en heeft mensen gemobiliseerd om de olievlek steeds groter te maken en organisaties te koppelen aan praktijken. Zo ook voor het Train-de-Trainer Concept, waar DuurzaamDoor bij betrokken is.

Train-de-Trainer

Vanuit de leerkring Circulaire Economie is in 2017 begonnen met het ontwikkelen van een train-de-trainer concept voor adviseurs over circulaire bouweconomie. Regionale en nationale kennis van Circulaire Economie is ondertussen gaan stromen in Zeeland. Dit concept was een vervolg op het eerdere programma van DuurzaamDoor in de provincie Zeeland.

Voor Circulair Bouwen zijn er in Zeeland ook al diverse mooie projecten ontwikkeld. Niet altijd kwamen deze even makkelijk van de grond, maar ondertussen breidt de circulaire bouw met haar mogelijkheden steeds verder uit binnen Zeeland, mede ook dankzij het Train de Trainer concept. Enkele highlights onder elkaar:

 • Het Train de Trainer concept: DuurzaamDoor is actief betrokken bij het ‘train-de-trainer’ project om meer circulaire bouw professionals In Zeeland op te leiden.
   
 • Opschaling circulaire sociale woningbouw is een opschalingstraject met de partners RWS, R&B wonen en MARSAKI. Drie varianten zijn verkend in 2018-2019:

  1- Door nu al een nieuwbouwconcept te ontwikkelen dat voldoet aan de circulaire - landelijke - doelstellingen voor 2050 met een CO2-neutrale gebouwde omgeving en een circulaire woning wordt sterk vooruitgelopen op toekomstige initiatieven.
  2- Circulair onderhoud wordt verkend door binnen het dagelijks en planmatig onderhoud hergebruikt materiaal toe te passen - naast biobased materialen- zodat deze zo lang mogelijk in omloop blijven. Dit project wordt toegepast op 20 gestapelde woningen in Yerseke.
  3-Daarnaast wordt er een materialendatabank opgezet met grondstoffen en producten uit renovaties en slooplocaties om te kijken hoe deze materialen op een verantwoorde manier ingezet kunnen worden voor dagelijks en planmatig onderhoud en de nieuwbouwopgave. Dit wordt vastgelegd in een database en gekoppeld aan een waarde / kostprijsbepaling.”
   
 • Het project EMERGIS. De kinder- en jeugdkliniek is gebouwd met de materialen van een oud-RWS kantoor. Dit project is geheel anders opgezet en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. De kennis die in dit project is opgedaan is gebruikt in het Train-de-Trainer concept. Verder zijn er twee leerbundels hierover verschenen en ook een video.

Persoonlijk verslag

Richard van Breemen beschrijft op persoonlijke titel het proces hoe hij binnen én buiten de provincie aan de slag is gegaan met circulaire economie vanaf juni 2013. Bewust in de ik-vorm, omdat het zijn verhaal is. Hoe bouw je vanuit concrete kiemen/praktijken aan opschaling?

Meer weten?