Publicaties

 • 6072 KB |
  2019
  Kiemregio Parkstad Het realiseren van een duurzame, vitale toekomst voor Parkstad door o.a. duurzame energie, voedseldemocratie, intelligente mobiliteit, welvarend welzijn, verantwoord wonen en ruimtelijke ordening te verbinden aan de gebiedsopgaven
 • Hoe kunnen, in Amstelveen, gemeenschap, overheid, markt samenwerken rond welzijn en zorg? En kan er kennis worden opgebouwd om te komen tot prototyping van onderhandelingen binnen die partijen?
 • 6578 KB |
  2019
  De totstandkoming van de Energiecoöperatie in Heerlen, met als doel om 5000 zonnepanelen in Heerlen te realiseren.
 • Het ontstaansproces van de gebiedscoöperatie Bommelerwaar: gezamenlijke legitimiteit, zeggenschap en aansprakelijkheid. Hoe een gebiedscooperatie op te richten en hoe de betrokkenheid van bewoners
 • 5024 KB |
  2019
  Try out Gebiedstafel, een test met een parlementaire werkvorm voor duurzame ontwikkeling, ontleend aan het concept tafeldemocratie van de vereniging Noorden Duurzaam.
 • 334 KB |
  2019
  Publicatiedatum: 2019 Een betere Korte Ketenverbinding tussen consument en producent, door de denktank van de Food Council te continueren en activiteiten te ontplooien.
 • 392 KB |
  2019
  Publicatiedatum: 2019 Een zoektocht naar een nieuwe rol in het gebied. Ontwikkelen van een andere werkwijze en rol gaat, maar ziet nog niet precies wat en hoe, wel dat het gaat om een betere afstemming tussen systeem-leef-proces en kenniswereld.
 • 4737 KB |
  2019
  Publicatiedatum: 1 April 2019 “Het Gebied is de K(l)as” is een open gestructureerd programma dat gedurende zes jaar gebieden begeleidt naar en binnen een nieuw publiek-burgerlijk-privaat ‘speelveld’.
 • 1241 KB |
  2019
  Publicatiedatum: 2019 Eindrapportage Twee Regio’s In dit onderzoek wordt getoond dat verschillen in bestuurscultuur tussen twee regio’ s in de provincie Limburg leiden tot verschillen in de regionale Energietransitie.
 • 4743 KB |
  2019
  Publicatiedatum: 1 mei 2019 Inventarisatie van maatschappelijke toepassingen van blockchaintechnologie. Wat is op hoofdlijnen de sociale impact van deze technologische veranderingen gezien de effecten van meer efficiency op de arbeidsmarkt.