Natuurinclusief wonen

11 ingrediënten voor realiseren natuurinclusief bouwen

01-10-2020 - 12:07

Main content

Voor natuurinclusief bouwen zijn 11 ingrediënten, ook wel inclusies, die je altijd moet toepassen in het werkproces. Dat blijkt uit de analyse van een aantal projecten. Bij natuurinclusief bouwen is het onvoldoende om te denken in toepassingen als nestkasten of bijenhotels. Natuurinclusief gaat verder, breder, integraler.

Natuurinclusief bouwen integreren als een volwaardig onderdeel van het bouwproces is niet zomaar gerealiseerd. Daarom was er een prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit gelanceerd. Daarbij werden voorbeelden getoond van gemeenten die in aanbestedingstrajecten ook natuurinclusieve eisen hadden opgenomen. Van een aantal projecten is geanalyseerd hoe natuurinclusief bouwen vanuit de opdrachtgever kan worden gestimuleerd.

Het blijkt dat transitie naar natuurinclusief bouwen ook een transitie in het werkproces van opdrachtgevers vergt. En het blijkt dat opdrachtgevers consequent elf ingrediënten, wij noemen ze inclusies, toepassen. Deze elf inclusies, leest u in De top 11 inclusies voor opdrachtgevers.

Achtergrond

De toenemende verstedelijking roept de vraag op hoe we onze leefomgeving toekomstbestendig maken. Het wordt steeds duidelijker dat de natuur daarbij een grote rol speelt. Natuur is dan ook geen luxe of decoratie, maar een volwaardige ‘productiefactor’ voor uiteenlopende maatschappelijke opgaven, zoals biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid, leefbaarheid, sociale cohesie, energietransitie en ruimtelijke kwaliteit. Natuur dus als krachtige bron voor meervoudige waardecreatie.