'

Anders samenwerken door de Omgevingswet

07-10-2019 - 11:11

Main content

De Omgevingswet maakt het voor provincies, waterschappen en gemeenten noodzakelijk om anders samen te werken: intern, met ketenpartners en met andere partijen in de samenleving. Enerzijds komt dit voort uit de toenemende behoefte van de samenleving om meer invloed uit te oefenen op de eigen fysieke leefomgeving. Anderzijds omdat aan grote maatschappelijke opgaven als klimaatverandering, circulaire economie en duurzaamheid alleen vanuit een sterke samenwerking het hoofd kan worden geboden.

Verandering in houding en gedrag

De MOOC Anders samenwerken door de Omgevingswet geeft in 7 inzichten (korte videofilmpjes) een duidelijk beeld van de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt met concrete voorbeelden uit de praktijk. De MOOC focust niet op de inhoud van de wet, maar op de verandering in houding en gedrag die van professionals, die te maken hebben met de Omgevingswet, wordt verwacht na invoering van de wet in januari 2021. Het doel is het inspireren van professionals om met de nieuwe mogelijkheden van de Omgevingswet aan de slag te gaan en hen uit te dagen om in gesprek te gaan met collega’s en samenwerkingspartners over een andere manier van samenwerken.

Direct toepasbaar

Inzicht #1 en #2 vertellen meer over samenwerken met ketenpartners, inzicht #3 en #4 over samenwerking binnen de eigen organisatie en inzicht #5 en #6 over samenwerking met partijen in de samenleving. Naast inspirerende handvatten presenteert OMOOC in inzicht #7 een toolkit die bestaat uit 16 kaartjes met vragen en een format om nieuwe inzichten en goede voornemens vast te leggen. Deze werkvorm is bedoeld voor teams en samenwerkingsverbanden. De MOOC bevat ook diverse inzichten van DuurzaamDoor en het spel “Leg alle kaarten op tafel”.

De inzichten staan online op www.omooc.nl.