Onderwijs lopende projecten voortgang

Hoe onderwijs een duurzame levenshouding stimuleert

04-06-2019 - 11:00

Main content

Onderwijs is belangrijk om leerlingen/studenten voor te bereiden op een gezonde en duurzame toekomst. Het stimuleert een duurzame levenshouding. Met financiering van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) gingen drie (v)mbo-scholen voor groen onderwijs binnen het project ‘De hele school door een Groene Bril’ met de Whole School Approach (WSA) aan de slag.

Schoolaanpak voor duurzame ontwikkeling

Bewustwording van duurzaamheid en het bevorderen van leren voor duurzame ontwikkeling gaat verder dan een les geven over duurzaamheid. Om hier echt handen en voeten aan te geven is een integrale schoolaanpak voor duurzame ontwikkeling nodig: een ‘whole school approach to sustainability’. De kern van deze aanpak wordt gevormd door de verbinding tussen de verschillende domeinen in en om de school: curriculum, didaktiek, professionalisering, omgeving en bedrijfsvoering. Verschillende onderwijsactoren - zoals leerlingen en studenten, docenten, management, ondersteunend personeel, bedrijven, gemeenten - binnen en buiten de schoolorganisatie spelen een rol bij deze verbinding.

Opbrengst

Het Nordwin College, Clusius College en Aeres MBO Almere hebben ieder op een eigen manier ervaren dat de WSA daadwerkelijk concrete handvatten biedt om duurzaamheidsinitiatieven op school vorm te geven en/of in kaart te brengen. De scholen zijn gedurende dit proces begeleid door de Wageningen Universiteit, Aeres Hogeschool Wageningen en Oberon. De opbrengsten van dit project zijn interessant voor andere vo- en mbo-scholen. U kunt ze vinden in een handreiking met stappenplan en een filmpje.
Downloads

Handreiking Whole School Approach voor duurzame ontwikkeling 2019 (pdf)
Invulbaar Inspiratieschema bij Handreiking WSA (pdf)