Header werkschrift Goed werk

Niet-weten wordt vaak gezien als zwakte

16-06-2022 - 15:53

Main content

Annemieke Nijhof is voorzitter van de Stuurgroep van DuurzaamDoor. Zij schreef het voorwoord voor het werkschrift 'Goed werk in duurzaamheidstransities'.

Een kleine passage uit haar voorwoord: Ik stel al jaren de vraag: doen we het goed en doen we het goede? Dit zijn moeilijke en soms ook confronterende vragen. Op school, in onze opleiding en in ons werk worden we vaak beoordeeld op of we iets goed doen. We krijgen een cijfer voor kwaliteit. Er is alleen minder aandacht voor vragen, twijfel en het niet-weten. Niet-weten wordt in onze samenleving vaak gezien als zwakte.

Goed is, doet en voelt

Maar wat een mooie handreiking geeft dit werkschrift! Goed werk is een samenspel van wat goed is (onze professionele kennis en kunde), goed doet (ons ethisch bewustzijn) en goed voelt (de magie en energie tussen mensen en in het proces).

Goed werk - Annemieke Nijhof