Kennisuitwisseling ambtenaren

Transformatie is mensenwerk

26-01-2023 - 11:58

Main content

Visie voorop, Versnellen en Volhouden: dat zijn de 3 ingrediënten voor ambtenaren die Tessa de Haas noemt om hun klimaat- en circulaire opgaven versneld te realiseren. Ze is tafelsecretaris van de participatietafel Circulaire Economie van DuurzaamDoor. “Je wijkt soms van de gebaande paden af om een andere manier van werken en organiseren te bewerkstelligen”, legt De Haas uit. Het programma van Circulaire Economie richt zich op het inspireren van ambtenaren en wil hen versterken in hun rol om circulaire opgaves versneld te realiseren.

De tafelsecretaris ziet dat ambtenaren veel energie halen uit de ontmoetingen die DuurzaamDoor organiseert. “De ontmoetingen zorgen voor kennisuitwisseling en bieden inzichten en handelingsperspectief voor pionierende ambtenaren”, zegt De Haas. “Het versterkt deze ambtenaren om anders te werken.” De deelnemers worden niet alleen door elkaar geïnspireerd; ook anekdotes, films en webinars worden ingezet om handvatten te bieden voor het ‘leren transformeren’, zoals De Haas dat noemt.

Inzicht in het ecosysteem

Een bijzonder moment was volgens De Haas het rondetafelgesprek met ambtenaren op 1 juli 2022. “Zo’n rondetafelgesprek is heel belangrijk om het drukke ‘ecosysteem’ rondom de ambtenaar te ontdekken en te kunnen duiden.” Daarnaast benadrukt ze ook de Movietime Experience op 6 september. Tijdens deze samenkomst werd de documentairefilm Beyond Zero gekeken, georganiseerd vanuit het klimaatplatform 100 Months to Change. “Deze ontmoeting zorgde voor veel herkenning en steun bij elkaar om door te blijven gaan en vol te houden. En het gaf een enorme boost om samen met honderden anderen de film te bekijken.”

De Haas vertelt: “De film vertelt het verhaal van klimaatpionier Interface. Dit was een zeer vervuilend productiebedrijf, dat is getransformeerd naar een bedrijf dat nu klimaatpositief is.” Ze hoopt dat het de deelnemers heeft geïnspireerd en wellicht activeert. “Naderhand hadden we mooie gesprekken met elkaar. We vroegen elkaar ‘waar zit je droom? En waar zit je uitdaging?’ Beyond Zero geeft handvatten om deze vragen concreet te kunnen beantwoorden.”

“Transformatie is mensenwerk”, geeft De Haas aan, “dus het persoonlijk maken is cruciaal hierin. Het persoonlijke verhaal van pioniers helpt anderen aan te zetten tot het nemen van waardevolle stappen in het realiseren van de opgave. Veel van deze persoonlijke verhalen komen in verschillende vormen terug op de Linkedin-pagina's van Tessa de Haas en DuurzaamDoor. “Zo bereikt het nóg meer mensen.”

LEF-talks

Op 9 december organiseerde DuurzaamDoor het webinar ‘LEF-talks’. Ambtenaren zijn geïnspireerd door onderlinge verhalen, lessen en inzichten. Daarnaast werden er praktische handvatten aangereikt voor ambtenaren om mee aan de slag te gaan.

Afgelopen jaar hebben ambtenaren zich versterkt in hun rol om klimaat en circulaire opgaves versneld te realiseren. De nieuwe ervaringen en inzichten van afgelopen jaar zijn uitgewisseld om ambtenaren uit de regio en het rijk te versterken in hun rol om circulaire opgaves versneld te realiseren. “9 december heeft waardevolle stappen opgeleverd! Met bijna 200 deelnemers heeft iedereen de lessen en inzichten van een jaar lang leren transformeren met veel energie tot zich genomen. Én de cruciale rol van ambtenaren daarin.” aldus De Haas. “Er is een heel duidelijk patroon zichtbaar waar ambtenaren in de regio tegenaan lopen, waardoor versnelling niet lukt. En we leren van pionierende ambtenaren wat daarin wel werkt. Ambtenaren die voortgang boeken, die werken op de manier van de drie versnellers: Visie voorop, Versnellen en Volhouden!"

Wil jij meedelen in de gesprekken over circulaire economie, of ben je op zoek naar inspiratie, tips en tools? Neem een kijkje op Linkedin van Tessa de Haas.