Profiel Astrid

Pionier Astrid

Main content

Organisatie: Hydriade

Astrid Meier werkt als zelfstandig trainer en procesmanager bij Hydriade B.V.i.o. voornamelijk in water, natuur en infrastructuur. Hydriade werkt vanuit de overtuiging dat leren en ontwikkelen nodig zijn in een continu veranderende maatschappij. En dat de kracht om te blijven leren en ontwikkelen in elk persoon aanwezig is. Net zoals kennis volgens Socrates in iedereen aanwezig is en met de juiste vragen uit iemand gehaald kan worden. Vanuit het samenwerkingsverband Green Change werkt ze aan de transitie naar een circulaire economie.
    
“Because we want a social and just society. Because our earth has an ecological maximum, which we already have reached some time ago. Because we can no longer wait for the government. Because we can achieve much more by working together in a bottom up setting. Because there are many partners that do not wish to wait any longer. Because it can. Not in the future in an ideal country but here and now in the Netherlands. “

Praktijk

Vanuit Green Change Coöperatie u.a. heeft Astrid aan diverse tools gewerkt om partijen in de keten hun rol en daarmee eigenaarschap te erkennen, te ondersteunen in het vinden van de gezamenlijke ambitie en zo de transitie te versnellen. En wat er nodig is om deze transitie op gang te brengen.

Hoe doe je dat (persoonlijke condities, werkende principes)?

“Bij Circulair Terreinbeheer investeren Amar en ik mee in het programma, omdat wij Circulair Terreinbeheer van groot maatschappelijk belang vinden én omdat wij als coördinatoren de richting die Circulair Terreinbeheer opgaat willen meebepalen. Dit gaf spanning, want de terreinbeheerders van het Kernteam die ons betalen zagen ons eerst vooral als opdrachtnemers. Doordat wij voor de overleggen van het Kernteam nu een onafhankelijke voorzitter in de arm hebben genomen, is deze relatie hersteld en werkt het nu goed.”