Origame

Pionier Cees Anton

Main content

  • Naam: Cees Anton de Vries
  • Organisatie: Origame

Werkt vanuit

Cees Anton is opgeleid als architect en zegt dan ook ‘een goed ontwerp helpt de wereld mooier en duurzamer maken: of het nu gaat om een gebouw, een regio, een proces of een bedrijf. Een goed ontwerp is een kenmerk van een groep mensen, die kunnen focussen, die gezonde verbindingen met elkaar en hun omgeving maken en die leren.’

Praktijk

Vanuit zijn rol als directeur van Origame BV, is Cees Anton de Vries organisatieadviseur, proces ontwerper en hoeder van leerprocessen. Zijn motto is: 'verbinden om te verbeteren'. Hij helpt mensen en organisaties duurzame waarde te maken in de netwerkmaatschappij. Duurzaam organiseren, de lerende organisatie en gebiedsontwikkeling 3.0 vormen zijn werkgebieden. "Each organisation, each area is based on a few deep, simple and powerful patterns and principles. Find those patterns and principles, make them visible and make them work: that is what we do and how we revitalise organisations and areas."

Hoe doe je dat (persoonlijke condities, werkende principes)?

Cees Anton is in zijn element wanneer hij kan verbinden: tussen overheid, bedrijf, school, onderwijsorganisaties, zorginstelling en burgerinitiatief; en tussen boardroom en werkvloer. Hij streeft naar lerende praktijken, productieve netwerken en geïnspireerde groepen.