Reisverhaal circulaire economie

Pionier Richard

Main content

  • Naam: Richard van Bremen
  • Organisatie: Provincie Zeeland
  • Werkt vanuit: “Ik richt me op Zeeland (het grondgebied) en de Zeeuwen (als inwoners, als bedrijven). Wil je iets veranderen, écht veranderen dan gebeurt dat met respect voor - de geschiedenis van - het gebied en binnen de mores die daar heerst. Ik richt me op de circulaire economie. De circulaire economie richt zich tot nu toe op de economie en dus op de bedrijven.

    Circulaire economie als uitwerking van het lange termijn duurzame ontwikkelingsperspectief betekent dat we inzetten op behoud en versterken van het Zeeuwse natuurlijke ecosysteem (de groene cirkel binnen de aanvliegroute circulaire economie). Dit Zeeuwse natuurlijke ecosysteem bepaalt de Zeeuwse identiteit in brede zin. Elk gebied, elke regio kent zijn eigen identiteit. Het bepaalt de (volks)aard van de mensen, het type economie/ bedrijven, het landschap en inrichting.

    “Door dit als basis te nemen, als ‘richtinggevend kader’ te gebruiken, sluiten we aan bij de notie dat we op de lange termijn moeten leven van ‘de rente van de aarde’ waarbij we ons kunnen afvragen of kernenergie wel bij Zeeland hoort (want het is losgekoppeld van het gebied).”

Praktijk - circulair en biobased bouwen

Richard is al sinds 2012 aan het bouwen aan Circulaire Economie binnen de Provincie Zeeland. In deze jaren heeft hij verschillende stappen gezet om de juiste mensen binnen en buiten de provincie te inspireren en informeren over de opgave die ons staat te wachten. ‘Zoek de mensen waar de energie zit’. Hieronder een selectie van inspirerende materialen en documenten die Richard hiervoor heeft ontwikkeld. Lees meer op provincie Zeeland.

Hoe doe je dat (persoonlijke condities, werkende principes)?

Als deelnemer aan de leerkring heeft Richard op verschillende momenten belangrijke stappen gedeeld over hoe het bij hem ging. En daarop kwamen mooie reacties van andere mensen uit de leerkring waardoor er weer een stap kon worden gezet. Hieronder diverse inspirerende documenten over deze leringen.

  • Groot denken, klein sturen
  • Werkende principes

Lees meer: