Patroonkaarten Energie

Rol Energiegemeenschappen

Energiegemeenschappen hebben een belangrijke rol in de energietransitie. Zij kunnen bijdragen aan een democratische, inclusieve, rechtvaardige en duurzame energietransitie.

Publicaties