Energiegemeenschap op plat dak met zonnepanelen

Energiegemeenschappen

In een energiegemeenschap nemen bewoners en ondernemers zelf de regie over hun lokale (duurzame) energievoorziening. Energiegemeenschappen zijn veelbelovende spelers in de energietransitie.