Beelden goed werk

Beelden van goed werk: intuïtief handelen toegankelijk gemaakt

27-10-2021 - 13:24

Main content

Het werken in de praktijk van duurzaamheidstransities is uitdagend. Want het toekomstbeeld is niet vastomlijnd, de techniek is nog in ontwikkeling en je werkt vaak samen met nieuwe partners. Hoe realiseer je de transitie van een thema zoals Circulaire Economie of Energie, als je beter weet wat het niet is, dan wat het wel is?

DuurzaamDoor werkt aan doorbraken die binnen de context van de tafel effect en impact hebben. Daarnaast werken we ‘tafeloverstijgend’ aan een aantal concepten die transitieprofessionals in hun uitdagende praktijk handvatten biedt op het gebied van sociale innovatie. DuurzaamDoor zet daarvoor onder andere ‘Beelden van goed werk’ in.

Onmisbare rollen uitlichten

‘Beelden van goed werk’ zijn kleine portretten, van hoe iemand handelt, welke afwegingen hij maakt in een kritische situatie en wáárom. Goed werk zit immers in het moment, niet in de theorie. ‘Beelden van goed werk’ laat zien wat iemand excellent, energiek en effectief vindt. We lichten daarmee vanuit de transitiepraktijk de onmisbare rollen uit; een verzameling ‘portretten’ van de rol van procesbegeleider. Die leggen wij voor aan andere procesbegeleiders. Niet om te zeggen ‘zo moet het’ maar wel om te laten zien ‘zo doet deze procesbegeleider het’ om vervolgens met de ‘ontvanger(s)’ een eigen beeld van goed werk te ontwikkelen. Door het verspreiden van ‘Beelden van goed werk’ werken wij aan de doorontwikkeling van DuurzaamDoor. Niet alleen voor DuurzaamDoor, maar ook voor andere doelgroepen.  

Meer informatie