Mensen zitten op een rij

Podcast maakt verhalen burgercollectief hoorbaar

Main content

Het aantal burgercollectieven groeit snel. Burgers nemen het heft in eigen hand op het gebied van zorg, energie, voedsel, wonen, mobiliteit, gebiedsontwikkeling en sociaal welzijn. De relatie met de overheid ervaren ze als een van de grootste uitdagingen. Afgelopen jaar lanceerde kennisplatform CollectieveKracht met steun van DuurzaamDoor een eigen podcast die deze relatie op een verbindende manier belicht. Waarom?

Lukas Held van CollectieveKracht: ‘We zien dat burgercollectieven een belangrijke rol kunnen spelen in het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Vooral voor vraagstukken die economisch niet aantrekkelijk zijn voor de markt en die de overheid alleen niet kan oplossen.’

‘Vooral tussen overheid en burgercollectief bestaat spanning’

Lukas: ‘Met ons kennisplatform helpen we burgercollectieven zich te ontwikkelen tot veerkrachtige organisaties. We vertalen wetenschappelijke kennis naar de praktijk. Ook stimuleren we de dialoog, tussen burgercollectieven onderling en met hun belangrijkste stakeholders in het veld, dus ambtenaren, financiers, netwerkorganisaties en wetenschappers. Met als doel elkaar beter te begrijpen. Vooral tussen overheid en burgercollectief bestaat spanning. Dat komt met name doordat burgercollectieven iets anders vragen, nodig hebben dan ons overheidssysteem biedt. Met de podcast willen we op een laagdrempelige manier de spanning uit de relatie halen door verbindende verhalen over goed werkende en minder goed werkende voorbeelden te delen.’

Constructief en onderbouwd

De eerste serie staat ondertussen online. In acht afleveringen van 30 minuten zoomt Ton Duffhues, een koploper in de wereld van het burgercollectief, in op de verschillende aspecten van de relatie. De gesprekken zijn constructief, goed onderbouwd en leerzaam zodat ambtenaren en burgers er hun voordeel mee kunnen doen, vertelt Lukas. ‘In de eerste podcast vertelt Ben van Essen, actief in diverse collectieven, bijvoorbeeld over het verdwijnen van publieke voorzieningen door de terugtrekkende overheid. En hoe burgercollectieven in dit gat stappen.’ De eerste reacties zijn positief. ‘We zien dat onze netwerkpartners de podcast delen als dat relevant voor hun achterban is.

Partnerschap in de transitie 

DuurzaamDoor en CollectieveKracht steunen beide de rol van de beweging van onderop, van de burger, in transities. Lukas: ‘DuurzaamDoor is voor ons daarin een belangrijke partner en draagt onder meer bij aan inbedding van CollectieveKracht in een breder transitieperspectief, bijvoorbeeld aan de participatietafel Energie. Omdat wij verbonden zijn aan de Erasmus Universiteit Rotterdam kunnen wij op onze beurt die gesprekken aanvullen met wetenschappelijke kennis.’ ‘DuurzaamDoor heeft ondertussen ook veel relevante kennis waar burgercollectieven hun voordeel mee kunnen doen.

Die bieden we aan via onze kennisbank. Ook droeg DuurzaamDoor inhoudelijk bij aan ons CollectieveKracht-congres in juni, onder meer met een presentatie over het belang van Opgroeiruimte voor burgercollectieven. En de podcast, die we met steun van DuurzaamDoor konden maken, draagt bij om burgercollectieven als serieuze organisatievorm op de kaart te zetten bij een breder publiek.’ 

Meer informatie