restart

Het nieuwe samenwerken

Met het nieuwe samenwerken komen organisaties en netwerken tot innovatieve oplossingen voor ingewikkelde duurzaamheidsvraagstukken. Met kennisverspreiding, vaardigheden en methodieken ondersteunt DuurzaamDoor de leerprocessen hierover. Want duurzaamheid is mensenwerk…

Publicaties