Een duurzaam bedrijventerrein

Podcast Meer dan een mooi terrein: Veranderen en Leren in Groningen

Main content

In deze aflevering staat een bedrijventerrein (Euvelgunne Groningen) centraal dat wateroverlast op een succesvolle wijze te lijf ging. Daan krijgt uit eerste hand te zien hoe verandering er uit kan zien en hij ontdekt hoe kennis, tijd en middelen de onmisbare ingrediënten zijn voor een succesvolle transformatie. En hoe verandering eruit ziet.

Luister de derde aflevering 'Veranderen en Leren' op Spotify.

Wateroverlast aanpakken bij de bron

Daan heeft afgesproken met Ramon Hoiting. Hij is vestigingsleider van Donkergroen in Groningen, een grootschalig hoveniersbedrijf. Al een aantal jaren heeft het bedrijventerrein te maken met veel wateroverlast. “Vooral in de zomer met piekbuien. Als die dan vallen dan kan het water niet weg. Honderd meter verderop lopen de wegen onder en bedrijven krijgen natte voeten. En dat zorgt voor veel overlast.”

De gemeente Groningen stond voor een dilemma: gaan we naar een betere en grotere rioolafvoer of gaan we naar andere oplossingen kijken. “De gemeente heeft bedacht om een deel van het budget, zo rond de 2 miljoen euro, als subsidie beschikbaar te stellen en juist te kijken naar de bronaanpak. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er minder regen door het riool heen stroomt? Regenwater is ook veelal schoon water. Dus ze hebben een projectgroep opgericht en daar zijn wij bij aangehaakt” zegt Ramon.  

Bedrijven inspireren met een afkoppelcoach

Ramon: “Veel bedrijven zien een rioolprobleem als een probleem van de gemeente. De gemeente heeft toen een afkoppelcoach ingezet.” Een afkoppelcoach werkt namens de gemeente en gaat langs bedrijven om ze te inspireren, maar ook problemen te inventariseren, plannen en ambities te delen en ze te vragen mee te doen. In verschillende tranches zijn de bedrijven van bedrijventerrein Euvelgunne geënthousiasmeerd om hun eigen dak af te koppelen van het riool. “Toen kwamen wij aan bod en hebben we gekeken naar slimme innovatieve manieren het regenwater voor een korte of lange methode te borgen. En daar zijn verschillende maatregelen uitgekomen” zegt Ramon.

Leren veranderen

Als je wilt dat een bedrijventerrein klimaatbestendig wordt, dan moet je zorgen dat de bedrijven op de bedrijventerreinen ook leren wat er kan en nodig is om te kunnen veranderen. Ramon: “Op dit moment is er vooral geprobeerd om veel te inspireren. Bijvoorbeeld groene gevels, ondergrondse wateropslag. En zo is ook een proeftuin ontstaan.”

In Nederland zijn verschillende organisaties die bedrijventerreinen helpen te veranderen. Richard Kleefman is programmamanager Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen Nederland (PVBNL) bij TKI Urban Energy. Zij ondersteunen mensen die naar bedrijven toegaan en ondernemers helpen bij verduurzamingsopgaven. Het zijn mensen die het bedrijfsleven kennen, en snappen hoe ondernemers en overheid denken. Daarnaast weten ze veel van verduurzaming. 

“Veranderen begint met willen veranderen”

Verandering komt niet zomaar tot stand. Richard: “Veranderen begint met willen veranderen. Veranderen gaat niet vanzelf, daar is iets voor nodig. Er kan van alles aan de hand zijn: veel criminaliteit, leegstand of wateroverlast. Daarover ga je met elkaar in gesprek. Soms laat je als bedrijf zien dat je op eigen niveau de wateroverlast kan oplossen, maar soms verergert daarmee het probleem voor de anderen en is het probleem niet opgelost.”

Richard: “Je hebt een enthousiast persoon nodig die iemand kan inspireren en het voor bedrijven wat makkelijker kan maken. Het gaat niet om overtuigen. Verandering kan je niet opleggen, dat moeten mensen zelf doen. Maar je kunt het ze wel laten zien en ervaren. Voor grotere bedrijven is dat wat anders. Als je een directie van een grote onderneming wilt overtuigen dan moet je met cijfers komen, want het is niet de bedoeling dat het bedrijf failliet gaat.”

Benieuwd naar Meer dan een mooi terrein? 

In de podcast ‘Meer dan een mooi terrein’ gaat Daan Nieber op onderzoek uit en praat hij met bevlogen ondernemers en experts over duurzame bedrijventerreinen. Hij spreekt over leiderschap, samenwerken, financiering, natuurinclusief bouwen en meer. Hoe ga je wateroverlast succesvol te lijf? Hoe werk je samen naar een groener bedrijventerrein

Luister terug

Wil je de hele podcast terugluisteren? Dat kan!

Meer informatie