Slingers op een feestavond

Slotbijeenkomst DuurzaamDoor 2024: Start met een helder verhaal

Main content

Eind 2024 sluit DuurzaamDoor de derde programmaperiode af met een slotbijeenkomst. Het team wil de rijke oogst aan inzichten delen via een gevarieerd creatief inspirerend programma. Zodat ook professionals die DuurzaamDoor nog niet kennen erop afkomen en geïnspireerd raken. Procesontwerper Marte Kappert kreeg opdracht een creatief concept te maken en schakelde daar adviseur Daan Dura van bureau Dietz bij in. Zij begonnen met het verhaal van DuurzaamDoor.

'Uitgangspunt is dat je als deelnemer mentaal en fysiek ervaart wat DuurzaamDoor doet en hoe'

DuurzaamDoor divergeert en convergeert, zoals licht door een kristal. In hun processen gaat het om samenbrengen en verspreiden van kennis en relaties. ‘Om inzichten en inspiratie zo te delen dat ze impact hebben, moet je eerst goed weten wat je verhaal is,’ begint Marte Kappert. Ze kent DuurzaamDoor onder meer uit participatietrajecten in gebiedsontwikkeling waar ze partijen tot nieuwe vormen van samenwerking brengt.

'Combinaties van beleving en gesprek'

Ook Daan Dura werkt aan gebiedsopgaven en vormt met zijn analytische blik een goede aanvulling. Marte: ‘Samen met DuurzaamDoor hebben we eerst ontrafeld wat het team precies doet, hoe ze dat doet en wat hen onderscheidt. De teamleden gaven daar naam, taal en beeld aan, onder meer met associatiekaarten.’

Mogelijkmaker

Wat kenmerkt DuurzaamDoor? Marte en Daan: ‘Daar waar andere programma’s vooral vanuit de inhoud werken, gaat DuurzaamDoor allereerst over het proces dat nodig is om de juiste stapjes in de transitie te zetten. In elke ontmoeting gebeurt iets op relatie en inhoud vanuit een zorgvuldig doordacht proces. DuurzaamDoor is de mogelijkmaker van die ontmoetingen. En zorgt ervoor dat er iets gebeurt in de relatie tussen mensen om te komen tot nieuwe kennis en inzichten. Dat vraagt dus iets van hoe je die ontmoetingen organiseert en vormgeeft. Op dit moment werken we die werkende principes van DuurzaamDoor verder uit.’

Weerspiegeling

Hoe gaan ze dit vertalen naar een slotbijeenkomst? Marte: ‘Het beeld van “het feestje” dat we in 2024 gaan vieren begint zich nu te vormen. Uitgangspunt is dat je als deelnemer mentaal en fysiek ervaart wat DuurzaamDoor doet en hoe. In combinaties van beleving en gesprek. Daan vult aan: ‘Met als inzet doorwerking: we willen de kennis, de energie, de beweging als estafettestokje doorgeven, zodat mensen die ook op een andere plek kunnen toepassen.’

Motor van verandering

Burgers, ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen. Alle verkennen nieuwe vormen van energievoorziening, leven met respect voor natuur, gezond oud worden, zorgen voor elkaar en passend onderwijs. Mensen gaan lopen op de inhoud. DuurzaamDoor helpt de transitieprofessionals in het versterken van collectieve kracht: met een goed proces en nieuw netwerk. Door persoonlijke coaching, gesprek, communities of practice en regionale transitiewerkplaatsen. Allemaal vormen van ‘tussenruimte’. Veilige plekken om – even onttrokken aan de waan van de dag – (persoonlijke) worstelingen te delen, tot nieuwe inzichten te komen en te bedenken.

'DuurzaamDoor zorgt voor verandering via beweging net zoals golvend zand'

Wat is de meerwaarde van DuurzaamDoor? Je kunt die vergelijken met neonletters weerspiegeld in water. DuurzaamDoor gaat over ervaren en bezien hoe de wereld er vanuit een ander perspectief uitziet. Met steeds aandacht voor: doen we de goede dingen? DuurzaamDoor zorgt voor verandering via beweging net zoals golvend zand. Met tijd om te reflecteren en te doorleven wat werkt, de stolling, waarna de beweging weer verder kan golven.

Meer informatie