Header werkschrift Goed werk

Warm aanbevolen om te delen en door te geven

16-06-2022 - 15:48

Main content

Roel van Raaij is senior beleidsadviseur bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Roel is overtuigd dat het werkschrift 'Goed werk in duurzaamheidstransities' handreikingen doet, die een bredere werking hebben dan alleen voor DuurzaamDoor.

In 'regionale transitie werkplaatsen' kijkt DuurzaamDoor naar geïntegreerde duurzaamheidsopgaven. Daarnaast is er een bredere 'learning community' die kennis en ervaring deelt over de procesmatige aspecten: hoe kun je dergelijke kennis- en innovatietrajecten ook vorm geven als 'lerende transitieaanpak'?

In die context is het werkschrift 'Goed werk in duurzaamheidstransities' ontwikkeld met handreikingen. Dat is niet alleen voor DuurzaamDoor en de betrokken partijen belangrijk, maar heeft ook een veel bredere werking. Zeker nu bij een aantal duurzaamheidstransities het 'gebiedsgericht werken' centraal staat.

Gebiedsgericht

Bij de energietransitie is de aanpak via Regionale Energiestrategieën (RES) zo'n proces. Ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bouwt rond het landbouwbeleid en de stikstofuitdagingen een nieuw organisatieonderdeel om juist - samen met andere overheden en stakeholders - in een aantal gebieden de grote uitdagingen op te pakken.

Breed delen

Het zou ook goed zijn als de 'methodische' en 'lerende' aanpak waar DuurzaamDoor haar ervaring mee heeft opgebouwd, breed wordt gedeeld. Gedeeld met de 'proces-mensen' bij de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Maar ook bij de coördinatoren en regisseurs van provincies en in verschillende opleidingen die hier zowel qua studie (HBO en Universiteit) als coaching en nascholing aan werken.

Het werkschrift wordt dan ook warm aanbevolen om te delen en door te geven. Ook met het oog op een versie 2.0 of 3.0. We zijn tenslotte een 'lerend programma'.

Goed werk - Roel van Raaij