Header werkschrift Goed werk

Wat vind ik nu goed werk in deze situatie?

16-06-2022 - 15:56

Main content

Bureau Good Work Company staat aan de basis van het werkschrift ‘Goed werk in duurzaamheidstransities’. Het bureau draagt bij aan het versterken van het goede werk en de professionaliteit in organisaties. Dat doen we onder meer door het verbinden van leren en realiseren, zodat de focus niet op één van beide ligt, maar op het samenspel.

Je herinnert je vast situaties waarin je even niet meer wist hoe te handelen. Situaties waarin je het niet eens was met elkaar over wat te doen. Of situaties waarin je onder druk van het moment een keuze maakte, en waarvan je je na afloop afvroeg: heb ik dit nu goed gedaan?

Beelden van goed werk

Veel mensen die aan duurzaamheidstransities werken, zoals de energietransitie, komen regelmatig in dat soort situaties terecht. Dat komt omdat er nog veel nieuw en uit te vinden is. En dat ze samenwerken met partijen met andere belangen, waarden en verwachtingen. Die er andere beelden op nahouden van wat ‘goed werk’ is. Dat is overigens niet alleen bij transitieopgaven zo, maar bij allerhande vraagstukken.

Het concept Beelden van goed werk helpt inzicht te krijgen in je handelen en je afwegingen daarbij. Om beter te kunnen bepalen wat goed is, goed doet en goed voelt. Kortom, om je afwegingsvermogen (professional judgement) te versterken en zo bij te dragen aan goed werk.

Een paar voorbeelden

Wellicht is dit voor jou herkenbaar: je had een geweldig idee waarvoor je andere organisaties warm wilde maken. Maar die anderen reageerden niet zo enthousiast als je had verwacht of gehoopt. Of: in een bijeenkomst met andere organisaties beschikte je over informatie die je eigenlijk niet zomaar kon delen, maar die op dat moment wel heel veel had kunnen bijdragen. Wat deed je toen? Of wat zou je doen als je er nu in terecht zou komen?

Voor deze vraagstukken zijn er geen enkelvoudige voorschriften, oplossingen of simpele antwoorden, waar iedereen het ook in elke situatie over eens is. Natuurlijk, er zijn allerlei theorieën, handboeken of functiebeschrijvingen. Die geven alleen geen antwoord op wat je hoort te doen in elke denkbare situatie. Gelukkig ook maar, want dat zou leiden tot een eindeloze stapel met documenten, die niemand leest en die bovendien het zelf nadenken uitschakelt.

Kritische situaties

Dit zijn ‘kritische situaties’. Situaties waarin het erop aankomt. Waarvoor je geen handboek of standaardoplossing uit de kast trekt. Waar de betrokkenen verschillend tegenaan kijken en waarin het flink kan schuren. Dat vraagt om het maken van een eigen afweging: wat vind ik - of vinden wij als samenwerkingspartners - nu goed werk in deze situatie? Ze zijn kritisch, omdat je er een verschil mee kunt maken en het niet voor de hand ligt, hoe je dat voor elkaar krijgt. Verwar ze niet met kritieke, hachelijke of gevaarlijke situaties. Die wil je liever vermijden. Kritische situaties zijn aan de orde van de dag. Je wilt daar juist van leren om het steeds beter te doen. Ze vormen een interessant aanknopingspunt voor samen leren en realiseren.

Beelden van goed werk

Beter worden in het herkennen van kritische situaties en in het maken van afwegingen hoe je daarmee om moet gaan, helpt je stevigere keuzes te maken. En elkaar als professionals daar beter in te vinden. De keuze die je maakt in zo’n situatie en de overwegingen die je daarvoor gebruikt, noemen wij ook wel een ‘beeld van goed werk’. Dat is precies wat de naam zegt: jouw beeld van wat het goede is om te doen in díe situatie. Goed werk definiëren we daarbij als werk dat goed is (excellent), goed doet (ethisch) en goed voelt (energiek). Je zou ook kunnen zeggen: werk dat van goede kwaliteit is (excellentie), dat rekening houdt met verschillende belangen en perspectieven (ethiek) en voor de betrokkenen betekenisvol is (energie).

Wat dus niet werkt

Het is gebruikelijk voor organisaties om in dit soort situaties te zoeken naar ‘geleerde lessen’, ‘succesfactoren’ of ‘best practices’. In de praktijk is dat minder succesvol dan we willen. Elke volgende situatie is toch nét weer anders en vraagt iets anders. Het is niet zo eenvoudig er zelf écht van te leren en je de succesfactor eigen te maken. Het delen van de ervaring heeft wel invloed, maar inzichten komen pas in beweging als je zelf voor soortgelijke situaties staat. Je leert meer van de puzzel, dan van een geleerde les die je op een presenteerblaadje krijgt en vaak ook zo voor de hand liggend klinkt.

Herkenbare verhalen

Daarom kiezen we ervoor verhalen te maken vanuit concrete praktijksituaties waarin de complexiteit voelbaar is. Geen verhalen die voorschrijven wat je moet doen, maar verhalen die herkenbaar zijn. Waar je in wordt gezogen en die oproepen om te associëren met je eigen werk. Ze geven houvast om het gesprek te voeren over wat je goed werk vindt. Ze zetten aan tot denken over wat iedereen zou doen in soortgelijke (toekomstige) situaties en geven een handreiking om afwegingen te maken. In het werkschrift ‘Goed werk in duurzaamheidstransities’ dat we ontwikkelden met DuurzaamDoor, beschrijven we enkele van die situaties. Die maakten we aan de hand van allerlei gesprekken met transitieprofessionals.

We verwachten dat die situaties herkenbaar zijn voor mensen die ook een rol in transitieopgaven vervullen. Ze zijn uniek in de keuzes die je maakt in het moment, maar minder uniek in hun aard: iedereen komt er vroeger of later in terecht. Als het goed is, voel je in de beschrijvingen meerdere manieren om ermee om te gaan. Dat je niet zomaar een antwoord uit je mouw schudt en dat anderen misschien wel tot een ander antwoord komen. Maar als je erover nadenkt en teruggaat naar eerdere ervaringen in een soortgelijke situatie, dan kom je (hopelijk) wel tot een eigen beeld van goed werk: jouw idee over wat het goede is om te doen.

Over Good Work Company

Wij, Manon Ruijters en Björn Prevaas, staan aan de basis van de productie van het werkschrift ‘Goed werk in duurzaamheidstransities’. Vanuit ons bureau Good Work Company dragen wij bij aan het versterken van het goede werk en de professionaliteit in organisaties. Dat doen we onder meer door het verbinden van leren en realiseren, zodat de focus niet op één van beide ligt, maar op het samenspel. Dat is bij uitstek in transitieopgaven nodig, gezien de complexiteit daarvan. Het verstevigen van het afwegingsvermogen is hiervan een voorbeeld. We zien dat door het stimuleren van goed werk dialogen over kritische situaties, de professionaliteit in organisaties en opgaven toeneemt. Dat professionals steviger in hun schoenen komen te staan en zich tegelijkertijd realiseren wanneer het nodig is om een stukje van hun gelijk op te geven ten behoeve van een gezamenlijke keuze.

Streamer Good Work Company