groep mensen aan het netwerken

Community of Practice

Een specifieke leeromgeving is een Community of Practice (CoP). Daarin komen mensen met eenzelfde belang, ambitie of beroep geregeld samen om kennis uit te wisselen en nieuwe oplossingen te ontwikkelen.

Publicaties