sociale innovatie subthema leren header

Leren

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelt in het rapport Naar een lerende economie (november 2013) dat Nederland zich moet ontwikkelen van een kenniseconomie naar een lerende economie. Een economie die niet alleen kennis produceert, maar kennis ook…

Publicaties