omgevingswet programma informatie voortgang

Voortgang Omgevingswet

Main content

Gerealiseerd halverwege 2018

  • De aftrap van het traject in de vorm van een Clinic, gericht op agendering, inspiratie, netwerken en vormgeving van de regiobijeenkomsten. Met Co Verdaas als keynote.
  • 2 series van 4 regiobijeenkomsten waarin leefwereld en systeemwereld elkaar ontmoetten.
  • Een leersessie met de 4 uitvoerende organisaties van de regiobijeenkomsten.

In 2019

  • Het event “omgeving ontmoet omgevingswet” november 2019 waarin de deelnemers hebben laten zien zien wat het traject opgeleverd aan beelden, verhalen en opties om het invoeringsproces rond de nieuwe omgevingswet te verrijken met vormen van sociale innovatie en sociaal leren.  

Impressies uit de eerste 4 regiobijeenkomsten

Overall reflectie uit de regiobijeenkomsten

  • Er is veel creativiteit in de uiteenlopende gebieden waarin initiatieven werken. Het is goed om een analyse te maken van oude ervaringen (die soms teruggaan op oude bewegingen van buurtactivisme, de krakersbeweging, het oude opbouwwerk) en om te kijken wat je kunt meenemen.
  • Ruimte geven aan initiatieven blijft onverminderd de kern: kader niet te snel in.
  • Initiatieven moeten aandacht schenken aan wat ze nodig hebben om succesvol te kunnen zijn.
  • Experimenteer met  nieuwe werkvormen (ook met politieke actoren als gemeenteraad); de serious game was een voltreffer.
  • Investeer in een andere ambtelijke cultuur door gezamenlijke leersessies, met meer initiatiefnemers en minder consultants. Schep ruimte voor experimenten. Werk eigenaarschap onder de nieuwe Omgevingswet uit. Schakel projectontwikkelaars, boeren, aannemers e.d. in.
  • Besteed ook aandacht aan het reflectief vermogen van maatschappelijk initiatief als onderdeel van het eigen leren. Voorkom dat de leefwereld een eigen systeem wordt en doorbreek het wij-zij-denken tussen overheden en de wereld van de initiatieven en initiatieven-makelaars.