Boodschappenwagen in supermarkt

Voedsel

De sectoren landbouw, tuinbouw en visserij voeden vele monden. Bij de productie van voedsel is meer aandacht nodig voor mens, dier en natuur. 

Over duurzaamdoor

DuurzaamDoor is een multistakeholder kennisprogramma van overheden en maatschappelijke organisaties, waarvan het programmabureau is ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Toegankelijkheid duurzaamdoor.nl

Volg ons