Boodschappenwagen in supermarkt

Voedsel

De sectoren landbouw, tuinbouw en visserij voeden vele monden. Bij de productie van voedsel is meer aandacht nodig voor mens, dier en natuur.