Hacktathon de groene stad

Hackathon de groene stad

Main content

Op 30 september vond de hackathon de Groene stad plaats. Het chatkanaal van de hackathon is deze maand nog beschikbaar via streamchat.

Bekijk ook de registratie van de dag:

Ter voorbereiding van de hackathon ging het videoteam het land in om met pioniers, experts en andere betrokkenen te praten over de groene stad. Bekijk de videoserie de groene stad.

In verkiezingsprogramma’s en beleidsnota’s wordt steeds vaker het belang van meer groen in Nederlandse steden onderschreven. Om groene steden en ideeën hierover een stap verder te brengen wordt op woensdag 30 september een landelijke hackathon gehouden.

Tijdens de landelijke ‘Hackathon de groene stad’ bedenken stadmakers, natuurexperts, studenten, onderzoekers, kunstenaars, stadsboeren, ontwerpers, techneuten, ondernemers, projectontwikkelaars en beleidsmakers creatieve oplossingen.

De thema’s die werden behandeld zijn:

  • Bovengronds vergroenen met ondergronds ruimtegebrek;
  • Met participatie meer biodiversiteit in de stad;
  • De waarde van groen in stedelijke planning;
  • Met groen weerbaarder tegen de klimaatcrisis.

Deelnemers bogen zich over datasets, informatie, inzichten en challenges die verzameld zijn tijdens de zogenaamde groenexpedities; bijeenkomsten die de afgelopen maanden vanuit 4 steden georganiseerd zijn met experts op het gebied van stedelijke infrastructuren, flora en fauna en participatie strategieën.

Over de hackathon

Natuurinclusieve verstedelijking

De website Natuurinclusieve verstedelijking is een inspirerende omgeving over natuurinclusief verstedelijken: het zodanig inrichten van de gebouwde omgeving én de leefruimte daar omheen dat er een bijdrage geleverd wordt aan biodiversiteit. Het is een omvangrijke website met niet alleen theoretische achtergronden en visies, maar ook met projectvoorbeelden.

Meer weten?