Projecten

Op deze pagina kunt u de projectendatabase doorzoeken op bijvoorbeeld thema, domein of provincie. In deze database vindt u alle DuurzaamDoor initiatieven. Daarnaast ook de activiteiten uit de eerdere programma’s Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO-projecten) en Natuur- en Milieueducatie (NME-arrangementen). Deze bieden een schat aan leerervaringen en aanknopingspunten voor mogelijke netwerkpartners, die voor uw eigen initiatieven belangrijk kunnen zijn.

NME-ambities Apeldoorn in uitvoering

Project
InitiatiefAlgemeenVijf basisscholen in Apeldoorn worden vraaggericht bijgestaan met aanpassingen...

Water in Twente

Project
InitiatiefAlgemeenHet Twentse landschap wordt doorkruist door tal van grote en kleine beken. Beken...

Duurzaam onderwijs op Texel

Project
Initiatief Algemeen Ecomare heeft samen met Stichting Kopwerk het arrangement 'Duurzaam onderwijs...

Waterarrangement Drechtsteden

Project
InitiatiefAlgemeen: Sinds 2002 werken de waterpartners Waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat...

Brabantse Parels van Biodiversiteit

Project
 InitiatiefAlgemeen: Brabantse parels van Biodiversiteit speelt in op het internationale jaar van...

Zonnefabriek

Project
Initiatief Algemeen In het streven naar maatschappelijk draagvlak voor duurzaamheid en duurzame...

Pagina's