Biodiversiteit

Biodiversiteit gaat over de verscheidenheid aan soorten planten, dieren en ecosystemen. Biodiversiteit is ons natuurlijk kapitaal. Maar biodiversiteit is voor veel mensen ook een abstract begrip wat ver van hen afstaat.

DuurzaamDoor wil biodiversiteit dichter bij burgers en bedrijven brengen. Zij moeten de keuzes maken om biodiversiteit te versterken en te zorgen voor natuurinclusiviteit (in lijn met de Natuurvisie). DuurzaamDoor werkt samen met hoveniers, tuincentra, bedrijventerreinen, de sector zorg en netwerken rond klimaatadaptatie. Door te kiezen voor het bij elkaar brengen van ongebruikelijke partners gaat DuurzaamDoor voor een robuuster systeem en een verbreding van de maatschappelijke betekenis van biodiversiteit.

Binnen Biodiversiteit focust DuurzaamDoor zich op: